SAVREMENA DISCIPLINA ZA SAVREMENO DOBA

Šta je Holistic Life Coaching?

HOLISTIC LIFE COACHING je vrsta coachinga koji je zasnovan na celovitom vidjenju osobe kao potpuno zdrave i jedinstvene, predstavlja proces vrhunske komunikacije sa uspešnom akcijom u postizanju ciljeva.

Posmatra se fizička, mentalna i energetska snaga i delovanje osobe na svim aspektima života.

Akcenat je na svesnim procesima ovde i sada, ali se ne zanemaruju ni nesvesni procesi koji mogu da prave unutrašnje otpore ili da ih osnažuju.

st

Ko je Holistic Life Coach?

Uspešno završena obuka, završni rad I sertifikat sa obuke za Holistic Life Coacha by Lidija Grujić, daju zvanje HOLISTIC LIFE COACH.

Holistic Life Coach je vaš prijatelj / savetnik koji vas sluša I usmerava svojim znanjem I bogatim iskustvom. Sve do postizanja vašeg ličnog cilja. Holistic Life Coach u vama budi vaš lični potencijal na zdrav I uspešan način. Svoje znanje deli nesebično a sve to u cilju da postignete ono što zaista želite.

Koja znanja poseduje Holistic Life Coach?

Holistic Life Coach stiče znanja bazičnom I naprednom obukom za Holistic Life Coacha, ali ne zanemaruje se ni stečeno znanje drugih disciplina ili formalnog obrazovanja. Takodje najvažnije je životno iskustvo.

Kako radi Holistic Life Coach?

Na početku saradnje uspostavlja se dogovor o načinu rada na relaciji coacha i  klijenta, o ciljevima, dinamici konsultacija.

 • gde se sada nalazite
 • gde želite da budete, šta želite da ostvarite
 • šta vam je neophodno da postignete cilj (veštine)
 • plan treninga
 • akcija

Postavlja se jedan cilj i to onaj koji je najprioritetniji klijentu. Jedan cilj može imati manje podciljeve. Kroz komunikaciju i različite tehnike, Holistic Life Coach sa klijentom prolazi kroz procese unapred postavljenog cilja, uz stalno razumevanje klijentovih potreba i emocija. Nakon svake konsultacije kao i na kraju procesa treninga poželjno je raditi evaluaciju, odnosno osvrt na protekle procese, napredak klijenta.                                                                                                                                           

Treninzi su koncipirani tako da se klijent edukuje u rešavanju problema ili sticanju veština, te svoje stečeno znanje može primenjivati kasnije na svim aspektima života.

Kako Holistic Life Coach vidi klijenta?

 • klijent se sagledava na tri nivoa: energetski, mentalni I fizički
 • kao osobu koja je sasvim u redu, baš takava kakva je
 • bez osude, krivnje I etiketiranja
 • shvata da izvesno ponašanje klijentu pruža neke benefite
 • sagledava koliki su unutrašnji resursi klijenta koji su potrebni da se ostvari cilj, ili stekne veština
 • veruje u klijenta

Obaveze Holistic Life Coacha prema klijentu?

 • obezbeđuje prostor za rad
 • odrđuje pravila konsultacije
 • pažljivo sluša klijenta
 • da poseduje i pruži neophodno znanje
 • procenjuje metodu I bira tehnike za rad
 • drži se postavljenog cilja I dogovora
 • pruža podršku, navodi klijenta na cilj
 • motiviše klijenta
 • materijal za rad sa klijentima ( papir, bojice…)
 • napravi evaluaciju svake konsultacije
 • 24h ranije obaveštava klijenta ako dođe do promene termina

Etika:

Odnos coacha I klijenta se gradi poverenjem I pozitivnom saradnjom. Nije dozvoljeno deliti iskustva rada navodeći imena klijenata. Klijenti, se štiti potpunom diskrecijom.                                            

Poželjne Veštine Holistic Life Coacha?

( deo koji se uči na obuci )

 • fokusno slušanje i podrška
 • pravilno i precizno određivanja ciljeva
 • pravilno i precizno postavljanje pitanja
 • elicitacija unutrašnjih stanja
 • davanje i primanje povratne informacije.

Ključna veština Holistic Life Coacha je slušati ali čuti potrebe klijenta.

Holistic Life Coaching najčešće se koristi kod

 • blokirajućih stanja
 • stresa
 • životnih i poslovnih kriza
 • manjka motivacije
 • promena
 • mentalnih blokada
 • konfliktnih situacija
 • savladavanju novih veština na svim aspektima života

Odgovori na najčešća pitanja

 • Holistic Life Coach radi sa mentalno zdravim osobama
 • Holistic Life Coach proces rada sa klijentom naziva konsultacijom ili  treningom
 • Trening može biti uživo ili korišćenjem Skype.a, telefona-na početku saradnje uspostavlja se dogovor o načinu rada na relaciji coacha i  klijenta, o ciljevima, dinamici konsultacija/treninga.
 • kroz komunikaciju i različitim tehnikama, coach sa klijentom prolazi kroz procese unapred postavljenog cilja, uz stalno razumevanje klijentovih potreba i emocija bez osudjivanja.
 • termini konsultacija coacha i klijenta se definišu, kao i način plaćanja
 • nakon svake konsultacije kao i na kraju celokupnog treninga poželjno je raditi evaluaciju, odnosno osvrt na protekle procese, napredak klijenta.

                                     

Holistic Life Coaching by Lidija Grujić

www.lifecoach.in.rs

Lidija Grujić

ostali textovi

Podeli sa ostalima...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
Lidija Grujić

Lidija Grujić

Lidija Grujić, autor Holistic Life & Business Coaching-a „ Ja ne radim posao, ja živim svoj posao“. Ova izjava svakako da govori mnogo o meni i mom životnom pozivu. Uživam u životu, odabranom društvu i neprestanom izvoru znanja kojeg nikada nisam sita. Podržavam život i ono što život čini.Potreba za holističkim prisustvom je kap koja je neophodna kako bi bolje razumeli potrebu svakog bića i duše. Autor sam Holistic Life & Business Coachinga. Ako imate potrebu da život učinite odličnim, upustite se u avanturu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *