ŠTA JE MEDITACIJA I ZAŠTO MEDITIRATI

Savo Zekić, predan duhovnom putu, rado deli svoja iskustva i uvek odgovara na potrebe pojedinca.

coaching magazin
Savo Zekić

Meditacija je naše prirodno stanje bića – svesti. Cilj meditacije je uspostavljanje svesne komunikacije sa Stvoriteljem – Bogom. Meditacijom se obučavamo da svemoguću i sveprisutnu Božansku energiju koristimo za sopstveno isceljenje, rast i svestan razgovor sa Bogom. Meditacija nam pomaže da se na zdrav način nosimo sa stresom, a  ujedno je i hrana za samopouzdanje, mentalnu jasnoću i kreativnost.

MEDITACIJA je tehnika za podizanje nivoa svesti, o spoznaji sebe i svog odnosa sa Bogom. To je tehnika svesnog vežbanja kontrole uma – smirenosti uma radi voljno svesne komunikacije sa svojim Stvoriteljem – Bogom. Meditacijom se postiže nivo svesti u kojoj se može učiti kontrolisati svoj um i telo, radi postizanja određenog cilja. Meditacija nam podiže nivo svesti,  kako um funkcioniše, a ujedno budi, otkriva i u određenom pravcu aktivira Božansku energiju u nama. Pomoću nje se spoznaje kako da u sebi prepoznamo neograničen potencijal sopstvenog uma. Ukoliko ga povežemo sa Božanskim sveznajućim umom. Ona je i preobražajni proces, proces rasta, ka prosvetljenju. Omogućuje kvalitetnije i brže rešavanje bilo kog problema, a utiče i na stabilnu energizaciju uma i tela.

 

Meditacijom se čini svesno spuštanje vibracije mozga sa beta, nemirnog stanja uma, na alfa, čak i teta vibracije, smirujućeg uma. Spuštanjem vibracija mozga postiže se podizanje potrebne frekvencije radi kvalitetnije komunikacije sa Stvoriteljem, Bogom. Nove veće frekvencije daruju mir, a rađaju veći nivo svesti. Ona doprinosi spoznavanju potrebe za moralnom promenom svesti, o sopstvenom stilu života. Zahvaljujući njoj, u skladu sa kvalitetom komunikacije sa Bogom, u telu se aktivira lučenje  podržavajućih supstanci. Razvija sistem za vančulno dobijanje povratnih informacija, i materijalizaciju misli. Meditacijom voljno posvećujemo povezivanje svoga ograničenog intelekta sa Božanskim svemogućim i neograničenim za ostvarivanje određenog cilja. Nudi nebrojeno prilika da rešimo svoje probleme uz pomoć sveznajuće i svemoguće inteligencije – Boga.

coaching magazin

 

U meditaciji svome ograničenom umu možemo da postavljamo pitanja i dobijamo odgovore od sveznajućeg uma. Meditacijom stvaramo uslove za isceljujući preobražaj. I osnažujemo našu nadu, veru i ljubav. Neki postavljaju pitanje, obzirom da je meditacija stigla sa dalekog istoka, nije pogodna za obraćanje Bogu, i da se njome ne može zameniti molitva. Ili čak da meditacija negira molitvu. Treba znati da su kako meditacija, tako i molitva, rituali za postizanje istog cilja. Cilja obraćanja – komunikacije sa Bogom. I  u jednoj i u drugoj je rad sa umom, rad sa umom kao sa ljudskom inteligencijom. Kako u jednoj, tako i u drugoj, aktiviramo naš niži um da bi  komunicirao sa našim nadumom – Bogom. Obe dovode um i telo u opušteno stanje, podešeno na potrebnu frekvenciju za komunikaciju sa stvoriteljem. Obe dovode telo i um u stanje smirenosti. Znači, zajedničko im je da um i telo budu opušteni, smireni, kontrolisani, radi kvalitetnije komunikacije sa svojim Stvoriteljem – Bogom.

U Bibliji piše: „A kad se moliš Bogu svome, uđi u klet svoju, zatvori vrata svoja, i obrati se svom Bogu u tajnosti, a on ćete platiti javno.“

Ova poruka nam jasno govori kako se treba obraćati svom stvoritelju. Znači, u miru, opušteno, i zatvorenih očiju. To se čini kako u meditaciji, tako i u molitvi, da bi um  i telo bili kontrolisani. Zato i nije slučajno što religija hinduizam poručuje: „Um se ponaša kao neprijatelj prema onima koji ne vladaju njime.“

Naziv rituala sam po sebi nije bitan. Važnije je da je poruka, traženje, ili namera bogočovekoljubiva. Da je u centar traženja stavljena nada, vera i ljubav. Svako ima slobodu da primenjuje onaj ritual koji mu najviše odgovara. Ali omalovažavati one druge, nije bogoljubivo ni čovekoljubivo. Obratimo se nauci, da li je zaista neophodno smirivati um, i telo da bi komunikacija sa Stvoriteljem bila kvalitetnija?

Šta se događa u telu prilikom molitve ili meditacije? Odgovor je – kako meditacijom tako i molitvom, smiruje se um i telo, a time se vibracija mozga spušta iz beta talasa manje kontrolisanog uma, na alfa talase, više kontrolisanog uma. Na tim vibracijama se koriste obe moždane hemisfere i postiže frekvencija koja je pogodna za komunikaciju sa stvoriteljem. Dolazi do divnog biohemijskog proces, do lučenja životno podržavajućih supstanci, serototina, endorfina, histamina, a smanjuje lučenje štetnog kortizola.

COACHING MAGAZIN

Tekst: Savo Zekić

Sve informacije o radionici možete dobiti klikom na link: Radionica

photo: Pixabay

Podeli sa ostalima...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
Lidija Grujić

Lidija Grujić

Lidija Grujić, autor Holistic Life & Business Coaching-a „ Ja ne radim posao, ja živim svoj posao“. Ova izjava svakako da govori mnogo o meni i mom životnom pozivu. Uživam u životu, odabranom društvu i neprestanom izvoru znanja kojeg nikada nisam sita. Podržavam život i ono što život čini.Potreba za holističkim prisustvom je kap koja je neophodna kako bi bolje razumeli potrebu svakog bića i duše. Autor sam Holistic Life & Business Coachinga. Ako imate potrebu da život učinite odličnim, upustite se u avanturu.